สมัคร NOVA88 เว็บพนันบอล NOVA88 แทงบอลผ่านเว็บ NOVA88

สมัคร NOVA88 เว็บพนันบอล NOVA88 แทงบอลผ่านเว็บ NOVA88 เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์

ทวีตนี้สำหรับไตรมาสที่สี่ปี 2010 บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 7.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับผลขาดทุนสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ 9.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในช่วงเวลาเดียวกันใน 2552 สำหรับปี 2553 บริษัทรายงานผล

ขาดทุนสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 48.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.67 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับผลขาดทุนสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ 0.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552 การเปลี่ยนแปลงจาก ปีก่อนมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ไม่มีหลักประกัน และการลดลงของกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ สุทธิจากภาษีเงินได้ในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552

เงินทุนจากการดำเนินงานที่มีให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหน่วยลงทุน (“FFO”) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ REIT ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 อยู่ที่ 23.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 18.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ปรับลด สำหรับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2552 การเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2553 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (

NOI) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายครอบครัวที่ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2552 และประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ของกำไรสุทธิที่รับรู้จากการซื้อคืน จำนวน 50.0 ล้านดอลลาร์ของหน่วยบุริมสิทธิสะสม Series B ที่ไถ่ถอนได้ 7.25 เปอร์เซ็นต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดโคโลเนียล เรียลตี้ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานของบริษัท (โคโลเนียล เรียลตี้) FFO สำหรับปี 2553 อยู่ที่ 81 ดอลลาร์

กำไรจากการดำเนินงานจากการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นรายได้จากการทำธุรกรรม (เช่น กำไร/ขาดทุนจากการพัฒนา กำไร/ขาดทุนที่ดิน/พัสดุนอกอาคาร และกำไร/ขาดทุนจากการซื้อหุ้นคืนพันธบัตร/หุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 อยู่ที่ 22.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.27 ดอล

ลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 18.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2552 ผลประกอบการจากการดำเนินงานสำหรับปี 2553 อยู่ที่ 84.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 69.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปี 2552

ผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนและปีสิ้นสุดปี 2553 สะท้อนถึงการลดสัดส่วนที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญจำนวน 462,500 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 10.4 ล้านหุ้นในช่วงสามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามลำดับ ภายใต้โครงการเสนอขายตราสารทุนที่ตลาดแยกต่างหากสามโครงการ ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง

การกระทบยอดผลขาดทุนสุทธิที่มีให้สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ FFO และ FFO สำหรับการดำเนินงาน ตลอดจนคำจำกัดความและคำแถลงวัตถุประสงค์จะรวมอยู่ในตารางทางการเงินที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ การกระทบยอด NOI กับรายได้/ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ตลอดจนคำจำกัดความและคำชี้แจงวัตถุประสงค์ จะรวมอยู่ในตารางการเงินที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้

“มาตรวัดการดำเนินงานแบบหลายครอบครัวของเรายังคงดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยได้รับทั้งสัญญาเช่าใหม่และสัญญาเช่าที่ต่ออายุ ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากผู้เช่าที่คาดหวังที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผลประกอบการที่ลดลง ส่งผลให้รายรับและ NOI ของทรัพย์สินประเภทเดียวกันเพิ่มขึ้นตามลำดั

บและไตรมาสต่อไตรมาส ” โธมัส เอช. โลว์เดอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “มองไปข้างหน้าในปี 2554 เราเชื่อว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นสำหรับปัจจัยพื้นฐานหลายครอบครัวจะช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างการเติบโตภายในและภายนอก ปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายงบดุลของเรา”ไฮไลท์ประจำไตรมาส 4 ปี 2553

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เดียวกันหลายครอบครัวเพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2552
NOI ของอสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัวเพิ่มขึ้น 3.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2552

สิ้นสุดไตรมาสด้วยการเข้าพักทางกายภาพของอสังหาริมทรัพย์เดียวกันแบบหลายครอบครัวที่ร้อยละ 96.0เข้าซื้อกิจการวิลล่าที่ Brier Creek ซึ่งเป็นชุมชนอพาร์ตเมนต์ระดับ A จำนวน 364 ยูนิตในเมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนเริ่มการพัฒนา Colonial Grand ที่ Hampton Preserve ซึ่งเป็นชุมชน

อพาร์ตเมนต์ 486 ยูนิตที่ตั้งอยู่ในแทมปา รัฐฟลอริดออกหุ้นสามัญจำนวน 462,500 ล้านหุ้นผ่านโครงการเสนอขายหุ้น ณ ตลาดของบริษัทในราคาเฉลี่ย 18.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นรายได้สุทธิ 8.2 ล้ดอลลารซื้อคืนหน่วยบุริมสิทธิ์สะสม Series B ที่แลกได้ของ Colonial Realty จำนวน 50 ล้านดอลลาร์ในราคาส่วนลด 6 เปอร์เซ็นตประสิทธิภาพการทำงานแบบหลายครอบครัว

NOI แบบครอบครัวหลายครอบครัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2010 เพิ่มขึ้น 3.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2009 สำหรับบ้านอพาร์ตเมนต์ 29,173 หลังที่รวมอยู่ในผลลัพธ์ของอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันที่รวมเข้าด้วยกัน รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เดียวกันหลายครอบครัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2552 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการรักษาอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2552

NOI สำหรับหลายครอบครัวในปี 2010 ลดลง 3.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2009 โดยรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เดียวกันสำหรับหลายครอบครัวลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาและค่าสาธารณูปโภ

ค การเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเป็นผลมาจากการปรับปรุงการอุทธรณ์ล่วงหน้าก่อนการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าในอนาคต และการรักษาระดับการเข้าพักที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคเป็นผลมาจากการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อยู่ที่ร้อยละ 96.0 เทียบกับร้อยละ 94.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ตามลำดับ NOI อสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 เพิ่มขึ้น 6.9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2010 โดยรายได้เพิ่มขึ้น 1.1 เปอร์เซ็นต์ และค่าใช้จ่ายลดลง 6.4 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนสำคัญของการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2553กิจกรรมการได้มา

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2010 บริษัทได้ซื้อ Villas ที่ Brier Creek ซึ่งเป็นชุมชนอพาร์ตเมนต์ระดับ A จำนวน 364 ยูนิตที่ตั้งอยู่ในราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา ด้วยมูลค่า 37.9 ล้านดอลลาร์ ชุมชนอพาร์ตเมนต์สร้างขึ้นในปี 2552 และมีผู้ครอบครองร้อยละ 94.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 การซื้อกิจการได้รับการสนับสนุนผ่านวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทกิจกรรมการจัดการ

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2010 บริษัทเสร็จสิ้นการขายหุ้นร้อยละ 50 ใน Parkway Place Mall ในเมืองฮันต์สวิลล์ รัฐแอละแบมา ให้กับผู้ร่วมทุน สิ่งตอบแทนทั้งหมดอยู่ที่ 38.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยเงินสด 17.9 ล้านดอลลาร์ และสมมติฐานของ CBL เกี่ยวกับส่วนแบ่งตามสัดส่วนของบริษัทของเงินกู้ที่มีอยู่ของบริษัทร่วมทุนซึ่งค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่า 20.9 ล้านดอลลาร์ เงินสดรับจากการขายถูกนำไปชำระคืนส่วนหนึ่งของยอดคงค้างในวงเงินเครดิตที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท

กิจกรรมตลาดทุนในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2010 บริษัทได้วางโปรแกรมการเสนอขายตราสารทุนที่ตลาดใหม่มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 462,500 หุ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2010 ที่ราคาเฉลี่ยที่ 18.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับรายได้สุทธิ 8.2 ล้านดอลลาร์ ในระหว่างปี 255

3 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญจำนวนรวม 10.4 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 15.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นภายใต้โครงการเสนอขายตราสารทุนที่ตลาดแยกต่างหาก 3 โครงการ ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 โครงการ รวมเป็นรายได้สุทธิรวม 156.2 ล้านดอลลาร์

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2010 บริษัทได้ซื้อคืนหน่วยบุริมสิทธิแบบสะสมที่ไถ่ถอนได้ของ Colonial Realty มูลค่า 7.25 เปอร์เซ็นต์ของ Colonial Realty เป็นจำนวนประมาณ 47 ล้านดอลลาร์ (บวกเงินปันผลค้างจ่ายแต่ยังไม่ได้จ่าย) ซึ่งคิดเป็นส่วนลด 6 เปอร์เซ็นต์ และทำให้ได้รับกำไรประมาณ 1.7 ดอลลาร์ ล้านบาท สุทธิจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการออก ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553กิจกรรมพัฒนา

ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2010 บริษัทได้เปิดเฟสแรกของ Colonial Promenade Nord du Lac ซึ่งเป็นศูนย์ค้าปลีกขนาด 248,000 ตารางฟุตในเมืองโควิงตัน รัฐลุยเซียนา ตรงกลางเป็นเงาทอดสมอโดย Kohl’s รวมถึง Hobby Lobby, Academy Sports + Outdoors และ Kirkland’s เฟสแรกเช่าร้อยละ 97.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เริ่มพัฒนา Colonial Grand ที่ Hampton Preserve ซึ่งเป็นชุมชนอพาร์ตเมนต์ 486 ยูนิตที่ตั้งอยู่ในแทมปา รัฐฟลอริดา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินคาดว่าจะอยู่ที่ 58.3 ล้านเหรียญสหรัฐ การพัฒนาคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2555

เงินปันผลรายไตรมาสสำหรับหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2011 คณะกรรมการดูแลผลประโยชน์ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีบันทึก ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2011 ซึ่งคิดเป็นวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2011

คำแนะนำเกี่ยวกับ EPS และ FFO ต่อหุ้นประจำปี 2554ช่วงคำแนะนำของบริษัทสำหรับทั้งปี 2554 สำหรับ EPS และ FFO ต่อหุ้น พร้อมสมมติฐานและระยะเวลาของการทำธุรกรรมบางอย่าง nforcershq.com ได้กำหนดไว้และกระทบยอดด้านล่าง:ต่อไปนี้เป็นสมมติฐานปัจจุบันที่สะท้อนอยู่ในคำแนะนำของบริษัททั้งปี 2554:

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิของอสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัว: เติบโต 4.0 ถึง 6.0 เปอร์เซ็นต์รายได้: เพิ่มขึ้น 3.25 ถึง 5.00 เปอร์เซ็นตค่าใช้จ่าย: เพิ่มขึ้น 2.25 ถึง 3.75 เปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายในการพัฒนา 50 ล้านเหรียญถึง 100 ล้านเหรียซื้อกิจการมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ถึง 150 ล้านดอลลาร์กา

รขาย $ 50 ล้านถึง $ 150 ล้าการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ถึง 20 ล้านดอลลารการออกหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ค่าใช้จ่าย G&A ขององค์กรอยู่ที่ 19 ล้านดอลลาร์ถึง 21 ล้านดอลลารช่วงคำแนะนำของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ของสภาวะเศรษฐกิจ

ที่ผันผวน และตั้งอยู่บนสมมติฐานหลายประการ ซึ่งหลายข้ออยู่นอกเหนือการควบคุมขบริษัท และทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คำแนะนำของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้หากผลลัพธ์จริงแตกต่างจากสมมติฐานเหล่านี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและ กิจกรรม การลงทุนของบริษัท โปรดดูข้อหากคุณเลือกที่จะไม่ส่งทางอีเมล บทความและจดหมายอาจส่งทาง “จดหมายหอยทาก” ไปที่ Scotch Henderson, 3690 S. Eastern Avenue, Suite 213, Las Vegas, NV 89109-3377 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดควรระบุอีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของตน

การเล่นจะเผยแพร่เป็นรายครึ่งปีโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Compton Dancer Consulting , Inc. E-Report Series ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย Adams Daily Report, Adams Review และจดหมายข่าวเชิงลึกด้านการตลาดและการดำเนินงานรายเดือนของ CDC

ข่าวคาสิโน: นี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยสำหรับทุกคนที่เล่นสล็อตนิกเกิลที่ Harrah’s Joliet Casino & Hotel เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างยอดเครดิต “จ่ายด้วยมือ” โดยปกติแล้วอยู่ที่ 2,000 เหรียญ ($100) บนเครื่องส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม “ถอนเงินออก” ด้วยเครดิต 2,001 เสมอ แทนที่จะเป็นจำนวนคู่ มีนโยบายของ Harrah’s Joliet ที่จะจ่ายเงินให้สูงสุดเท่ากับดอลลาร์ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งหมายความว่าหากคุณถอนเงินออกมา 2,001 เครดิต ($100.05) คุณจะได้รับเงิน $101 เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถ “ทำเงิน” ได้เก้าสิบห้าเซ็นต์ในคาสิโน มันเป็นโอกาสที่คุณไม่สามารถปล่อยผ่านได้

ฉันชอบเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์และคิดว่าในระยะยาวฉันสามารถชนะได้ ฉันได้ลองเล่นออนไลน์แล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต บริษัทบัตรเครดิตกล่าวว่า “99.95 ของคาสิโนออนไลน์ไม่ต้องจ่าย”

หากเป็นจริงพวกเขาจะอยู่ในธุรกิจได้อย่างไร? และมีคาสิโนออนไลน์ที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทบัตรเครดิตหรือไม่ขอบคุณ
อเรียนคุณบ๊อบปัญหาไม่ได้อยู่ที่คาสิโนไม่จ่ายเงิน แต่เป็นที่ผู้ถือบัตรที่ใช้บัตรที่คาสิโนออนไลน์ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเมื่อพวกเขาแพ้ เพิ่มปัญหานี้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าการพนันออนไลน์อยู่ในขอบเขตที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา และผลก็คือบริษัทบัตรเครดิตหลายแห่งจะไม่ทำธุรกรรมจากคาสิโนออนไลน์

ฉันได้พบกับคนสองสามคนที่ดำเนินการคาสิโนออนไลน์และแต่ละคนดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ พวกเขามีโอกาสชนะและพวกเขายินดีที่จะได้เปรียบเจ้ามือและทำเงินอย่างช้าๆ และสร้างลูกค้าที่ภักดี แทนที่จะพยายามโกงผู้เล่นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องมองหาอย่างต่อเนื่อง เครื่องหมายใหม่

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโนจอห์ฉันจะไปแอตแลนติกซิตี้ ทรอปิคานาเพื่อเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ วิดีโอโป๊กเกอร์เกมใดที่ให้โอกาสฉันมากที่สุด? ดิวซ์ไวลด์โรเบิร์ตรียนคุณโรเบิร์ตเกมที่ให้โอกาสคุณมากที่สุดคือเกมที่คุณรู้วิธีการเล่น หากคุณไม่ทราบกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการใช้เล่นเกม Deuces Wild ไม่สำคัญว่าเกม Deuces Wild จะมีตารางการจ่ายที่ดีกว่าเกมอื่นหรือไม่ คุณจะเล่นตามลางสังหรณ์

ไม่มีเกม Deuces Wild ที่เหมาะสมในแอตแลนติกซิตี้ ครั้งสุดท้ายที่ฉันอยู่ที่ Tropicana พวกเขามีเกม Double Jokers Wild ไม่กี่เกม (ไตรมาส) ที่มีตารางการจ่ายเงินที่ดี ฉันมักจะมุ่งหน้าไปที่เกม 9/6 Jacks or Better ที่พวกเขามีครึ่งและดอลลาร์

ขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโนจอห์สวัสดีจอห์ฉันเพิ่งกลับมาจากการเดินป่าอีกครั้งที่ลาสเวกัส มีโอกาสหลายครั้งที่จะโดนรอยัลฟลัช แต่ไม่มีซิการ์ มีคำถามเกี่ยวกับภาษีสำหรับคุณ:

ในแจ็คพอตสล็อตหรือวิดีโอโป๊กเกอร์มูลค่า 1,200 ดอลลาร์ขึ้นไป มีวิธีใดบ้างที่ฉันสามารถหลีกเลี่ยงการรับ W2-G หรือแบบฟอร์มภาษี IRS อื่นๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในแจ็กพอต 10,000 ดอลลาร์ ฉันสามารถขอให้คาสิโนไม่จ่ายเงินให้ฉัน แต่ให้เก็บเงินไว้ในบัญชีให้ฉันได้ไหม จากนั้นฉันจะวาดเงินสดตามต้องการ

ฉันพบเพื่อนคนหนึ่งที่นั่น และเขายืนยันว่าเพื่อนของเขาเป็นคนทำ กล่าวคือ ได้คาสิโนเพื่อเก็บเงินรางวัล ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับ W2Gในทำนองเดียวกัน บนแจ็คพอต 1,200 ดอลลาร์ ฉันสามารถขอให้คาสิโนจ่ายให้ฉันเพียง 1,199 ดอลลาร์ได้หรือไมหวังว่าทุกอย่างจะดีทั้งในและนอกคาสิโเรยเรียน เรย์

วิธีเดียวที่ฉันรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับแบบฟอร์มภาษีสำหรับแจ็คพอตมูลค่า 1,200 ดอลลาร์ขึ้นไปคือการปฏิเสธเงิน! ไม่มีทางหลีกเลี่ยงการขอแบบฟอร์มภาษีเมื่อแจ็คพอตของคุณมีมูลค่า $1,200 ขึ้นไป

สำหรับคำถามที่สองของคุณ การใส่เงินไว้ในบัญชีที่กรงไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณได้รับรางวัล $10,000 คุณจะยังคงได้รับ W-2G อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เพื่อนของเพื่อนของคุณอาจหลีกเลี่ยงคือข้อกำหนดในการรายงานสกุลเงินสำหรับการทำธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไป ถ้าเพื่อนของเพื่อนคุณเอาเงินสด 10,000 เหรียญไปแล้วไปฝากเงินสดในกรง กรงจะต้องรายงานการทำธุรกรรม การที่คาสิโนฝากเงินโดยตรงที่กรง ทำให้ทราบแหล่งที่มาของเงินและฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องรายงานธุรกรรม

ฉันไม่เคยคิดที่จะขอให้คาสิโนจ่ายเงิน 1,199 ดอลลาร์สำหรับการชนะ 1,200 ดอลลาร์ ฉันสงสัยว่ามันจะใช้งานได้ แต่คุณสามารถลองดูสิขอให้โชคดีทั้งในและนอกคาสิโนเมื่อผู้อ่านถามฉันว่าเกมคาสิโนที่ดีที่สุดในการเล่น ฉันมักจะตอบคำถามว่า: เกมใดที่คุณชอบมากที่สุดมาเผชิญหน้ากัน คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในคาสิโนอยู่ที่นั่นเพื่อความบันเทิงเล็กน้อย ไม่มีประโยชน์ที่จะเล่นเกมที่คุณไม่ชอบ

แต่เมื่อผู้อ่านถามว่าเกมใดให้ผลตอบแทนดีที่สุดกับเงินของพวกเขา นั่นเป็นคำถามที่แตกต่างออกไป การไล่ตามแจ็คพอตสล็อตอาจสนุก แต่ก็เป็นเส้นทางไปสู่การสูญเสียที่เร็วกว่าเกมบนโต๊ะส่วนใหญ่โดยคำนึงถึงความได้เปรียบของเจ้ามือและความเร็วในการเล่น เรามารวมเกมคาสิโนที่ให้ผู้เล่นได้เงินที่ดีที่สุด:

แบล็กแจ็ก:ผู้เล่นไม่กี่คนที่มีทักษะ ระเบียบวินัย และแบ๊งค์มากพอที่จะได้เปรียบในบ้านด้วยการนับไพ่ แต่เกือบทุกคนที่มีความทุ่มเทเล็กน้อยสามารถเรียนรู้กลยุทธ์พื้นฐานได้ และกลยุทธ์พื้นฐานจะลดอัตราได้เปรียบของเจ้ามือลงเหลือครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นในเกมหกสำรับ ให้หรือรับสองสามเปอร์เซ็นต์ของ

เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับกฎของบ้าน ที่โต๊ะเต็ม คุณสามารถเล่นได้ประมาณ 50 มือต่อชั่วโมง ดังนั้น หากคุณเดิมพัน $10 ต่อมือ คุณจะเสี่ยง $500 ต่อชั่วโมง ซึ่งคาสิโนจะเก็บค่าเฉลี่ยไว้ที่ $2.50 เล่นเร็วขึ้นเมื่อมีผู้เล่นน้อยลง การเล่นแบบตัวต่อตัวกับเจ้ามือ คุณสามารถคาดหวังได้ 200 แฮนด์ขึ้นไปต่อชั่วโมง โดยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการสูญเสียโดยเฉลี่ยที่สอดคล้องกัน

สำหรับผู้เล่นที่ไม่ใช้เวลาในการเรียนรู้กลยุทธ์พื้นฐาน แบล็คแจ็คไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีนัก ความได้เปรียบของเจ้ามือต่อผู้เล่นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สูญเสียรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ $10 ถึง $12.50 ต่อชั่วโมงสำหรับผู้เดิมพัน $10 ของเรา

แครปส์:หากคุณยึดติดกับการเดิมพันที่ดี – ผ่าน ไม่ผ่าน มาและไม่มา คุณสามารถคาดหวังการตัดสินใจประมาณ 30 ครั้งต่อชั่วโมง ด้วยค่าความได้เปรียบของเจ้ามือที่ 1.41 เปอร์เซ็นต์ในการผ่านและมา และ 1.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อไม่ผ่าน นักพนันที่ 10 ดอลลาร์สามารถคาดหวังการสูญเสียเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่

ประมาณ 4.20 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง หากคุณสำรองเดิมพันเหล่านั้นด้วยอัตราต่อรองฟรี แต่ปล่อยให้ขนาดของการเดิมพันพื้นฐานเท่าเดิม อัตราต่อรองของเจ้ามือโดยรวมจะลดลงแต่การสูญเสียโดยเฉลี่ยจะยังเท่าเดิม ในทางกลับกัน หากคุณวางเดิมพันพื้นฐานของคุณเป็น $5 และสำรอง $5 สำหรับอัตราเดิมพันฟรีเพื่อรวมเป็นยอดเดิมพัน $10 การสูญเสียเฉลี่ยต่อชั่วโมงจะลดลงเหลือ $2.10 ตามความเป็นจริง มีผู้เล่นไม่กี่คนที่เล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งในคราวเดียว และยิ่งคุณมีจำนวนมากขึ้นในคราวเดียว การสูญเสียเฉลี่ยของคุณก็จะยิ่งสูงขึ้น

BACCARAT:หนึ่งในการเดิมพันแบบไร้สมองที่ดีที่สุดในคาสิโน บาคาร่ามีอัตราได้เปรียบเจ้ามือ 1.17 เปอร์เซ็นต์หากคุณเดิมพันเจ้ามือ และ 1.36 เปอร์เซ็นต์หากคุณเดิมพันผู้เล่น แม้ว่ากฎการเล่นจะเหมือนกันในมินิบาคาร่าเช่นเดียวกับในบาคาร่า แต่มินิบาคาร่าจะเล่นได้เร็วกว่ามาก คาดว่าจะเล่น 150 มือต่อชั่วโม

งในมินิบาคาร่า นักพนัน $10 เสี่ยง $1,500 โดยขาดทุนเฉลี่ย $17.55 เมื่อเดิมพันกับเจ้ามือ บาคาร่าที่โต๊ะขนาดเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวอร์ชันพิธีการเต็มรูปแบบที่ผู้เล่นแจกไพ่ จะช้ากว่ามาก โดยมีไพ่ประมาณ 30 ถึง 60 ไพ่ต่อชั่วโมง คุณไม่น่าจะพบการเดิมพันขั้นต่ำ $10 ที่โต๊ะบาคาร่าขนาดใหญ่ คิดอย่างน้อย $25 ต่อมือ ที่ $25 ต่อมือและ 30 แฮนด์ต่อชั่วโมง คุณเสี่ยง $750 โดยขาดทุนเฉลี่ยประมาณ $8.77

ไพ่โป๊กเกอร์ สามใบ:ในเกมบนโต๊ะที่ใช้โป๊กเกอร์รุ่นใหม่กว่า เกมนี้มีเฮาส์เอจที่ต่ำที่สุดหากคุณยึดติดกับตัวเลือก Pair Plus ความได้เปรียบของเจ้ามือใน Pair Plus อยู่ที่ประมาณ 2.3 เปอร์เซ็นต์ ที่ 50 แฮนด์ต่อชั่วโมงที่โต๊ะเต็ม นักพนัน 10 ดอลลาร์เสี่ยง 500 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง โดยขาดทุนเฉลี่ย 1

1.50 ดอลลาร์ อีกทางเลือกหนึ่ง เล่นกับเจ้ามือ มีความได้เปรียบเจ้ามือ 3.4 เปอร์เซ็นต์ของ ante ผู้เล่นที่จ่าย $10 ต่อมือจะเสียเงินเฉลี่ย $15.70 ต่อชั่วโมง เดิมพัน $10 ในแต่ละตัวเลือก และคุณจะได้รับสูงถึง $27.20 ต่อชั่วโมง แต่ถ้าคุณรักษาเงินเดิมพันเริ่มต้นทั้งหมดไว้ที่ $10 โดยการเดิมพัน $5 ในคู่บวก และหักเงิน $5 ในการเล่นกับเจ้ามือ การขาดทุนเฉลี่ยจะอยู่ที่ $13.60 ต่อชั่วโมง

วิดีโอโป๊กเกอร์:นี่คือจุดที่ความเร็วในการเล่นสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง ในวิดีโอโป๊กเกอร์ เราไม่ได้พูดถึง 50 แฮนด์ต่อชั่วโมง หรือแม้แต่ 150 แฮนด์ต่อชั่วโมง ห้าร้อยเข็มต่อชั่วโมงเป็นเรื่องง่าย และผู้เล่นที่รวดเร็วจะได้ 800 เข็มต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

วิดีโอเกมโป๊กเกอร์บางเกมที่คัดสรรมาช่วยให้ผู้เล่นที่มีทักษะมีความได้เปรียบทางคณิตศาสตร์ โดยทั่วไปคือเกมที่มีการคืนทุน 99 เปอร์เซ็นต์ ใน 9-6 Jacks or Better ที่ฟูลเฮาส์จ่าย 9 ต่อ 1 และฟลัชจ่าย 6 ต่อ 1 กลยุทธ์ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่ยากที่จะเรียนรู้มากไปกว่ากลยุทธ์พื้นฐานในแบล็คแจ็ค และทำใ

ห้เฮาส์เอจเหลือประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ เทียบเท่ากับอัตราต่อรองของเจ้ามือในแบล็คแจ็คหกสำรับ หากเรายังคงใช้รูปแบบการเดิมพัน $10 ของเรา ซึ่งหมายถึงการเดิมพันสูงสุดห้าเหรียญบนเครื่อง $2 ผู้เล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ที่ดีที่เล่น 500 มือต่อชั่วโมงจะเสี่ยง 5,000 ดอลลาร์ โดยขาดทุนเฉลี่ย 25 ??ดอลลาร์ นั่นคือ 10 เท่าของการสูญเสียแบล็คแจ็ครายชั่วโมง แม้ว่าอัตราต่อรองของเจ้ามือจะเท่ากันก็ตาม

มีเครื่อง 2 เหรียญไม่มากนัก ผู้เล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเกมดอลล่าร์ (ขาดทุนเฉลี่ย: $12.50 ต่อชั่วโมง) หรือเครื่องควอเตอร์ (ขาดทุนเฉลี่ย: $3.12 ต่อชั่วโมง) การสูญเสียโดยเฉลี่ยจะเร็วขึ้นมากในเกมที่มีตารางการจ่ายเงินที่ต่ำกว่า ตารางการจ่ายเงินที่ต่ำที่สุดนั้นยากพอที่จะสร้างรายการเดิมพั

นที่แย่ที่สุดที่จะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ ไม่ว่าเกมจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ความได้เปรียบของเจ้ามือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น ในเกมเครื่อง ความเร็วที่ฆ่าได้ฉันชอบเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์และคิดว่าในระยะยาวฉันสามารถชนะได้ ฉันได้ลองเล่นออนไลน์แล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต บริษัทบัตรเครดิตกล่าวว่า “99.95 ของคาสิโนออนไลน์ไม่ต้องจ่าย”

หากเป็นจริงพวกเขาจะอยู่ในธุรกิจได้อย่างไร? และมีคาสิโนออนไลน์ที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทบัตรเครดิตหรือไม่?ขอบคุบ๊อบเรียนคุณบ๊อบปัญหาไม่ได้อยู่ที่คาสิโนไม่จ่ายเงิน แต่เป็นที่ผู้ถือบัตรที่ใช้บัตรที่คาสิโนออนไลน์ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเมื่อพวกเขาแพ้ เพิ่มปัญหานี้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าการพนันออนไลน์อยู่ในขอบเขตที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา และผลก็คือบริษัทบัตรเครดิตหลายแห่งจะไม่ทำธุรกรรมจากคาสิโนออนไลน์

มูลสำคัญทางการเงินเพิ่มเติมของบริษัทที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่www.colonialprop.comการประชุมทางโทรศัพท์และเอกสารเพิ่มเติมบริษัทจะจัดก
ารประชุมทางโทรศัพท์ประจำไตรมาสในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 13:00 น. ตามเวลากลาง การประชุมจะรวมถึงการทบทวนผลการดำเนิงาน

ในไตรมาสที่สี่ของบริษัท และการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทและความคาดหวังในอนาคตหากต้องการเข้าร่วม โปรดโทร 1-800-908-9207 เช่นเดียวกับการโทรครั้งก่อน คุณสามารถเล่นซ้ำได้เป็นเวลาเจ็ดวันโดยกดหมายเลข 1-800-633-8284 รหัสการประชุมคือ 21502846 การเข้าถึงการโทรสดและการ

เล่นซ้ำจะมีให้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่www.colonialprop.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุน: ข่าวประชาสัมพันธ์: ปฏิทินกิจกรรม”Colonial Properties Trust จัดทำแพ็คเกจข้อมูลเพิ่มเติมที่ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

สำหรับสำเนาข้อมูลสำคัญทางการเงินเพิ่มเติมโดยละเอียดของ Colonial Properties โปรดไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.colonialprop.com ภายใต้แท็บ “นักลงทุน: ข้อมูลทางการเงินและการยื่นเอกสาร: ข้อมูลเสริมรายไตรมาส” หรือติดต่อ Jerry Brewer ในฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลข 1-800

-645-3917.Colonial Properties Trust เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เน้นหลายครอบครัว ตลอดจนการจัดการและการพัฒนาสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เลือกในภูมิภาค Sunbelt ของสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท

เป็นเจ้าของหรือบริหารอพาร์ทเมนท์ 34,275 ยูนิต และพื้นที่เชิงพาณิชย์ 15.1 ล้านตารางฟุต สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา Colonial Properties จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ CLP และรวมอยู่ในดัชนี S&P SmallCap 600 สำหรับข้อมูล เพิ่มเติ

ม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.colonialprop.comมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAPบริษัทใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP บางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ได้แก่ FFO, Operating FFO และ NOI คำจำกัดความของมาตรการทางการเงินแบบ no